inkluzja

Słownik języka polskiego PWN*

inkluzja
1. «włączenie czegoś; też: to, co jest włączone»
2. «stosunek zachodzący między dwoma zbiorami, z których jeden zawiera się w drugim»
3. zob. wrostek w zn. 2

• inkluzyjny
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…krystalicznej HO wypełniają cząsteczki gazów składowych powietrza (N, O). Obecność inkluzji klatratów wodzianów gazów N i O w głębokich warstwach lodu…

 

…Ja mam praktykę, ja już robiłem takie przekręty. Po formalnej inkluzji Ebbing do Cesarstwa, gdy rozdawano nadziały. I później, gdy wszedł…

 

…nich wynosi 1,5 – 2,5 Pa (Bader, 1950). Ilość inkluzji gazowych w lodzie, badana w profilu podłużnym lodowca Stor (Norwegia…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego