litania

Słownik języka polskiego PWN*

litania
1. «modlitwa błagalna, w której wierni powtarzają chórem słowa wypowiadane przez prowadzącego modlitwę»
2. pot. «długie, monotonne wyliczanie, wymienianie czegoś; też: długi spis, rejestr czegoś»

• litanijny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego