mega-

Słownik języka polskiego PWN*

mega-
1. «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na wielkie rozmiary lub duże natężenie tego, co jest nazwane przez drugi człon»
2. «pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczających jednostki miary milion razy większe od podstawowych»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego