mieszczaństwo

Słownik języka polskiego PWN*

mieszczaństwo
1. «stan społeczny wyodrębniony w średniowieczu, złożony z zamożnych mieszkańców miast»
2. daw. «ogół mieszkańców miast, zwłaszcza ich zamożniejszych warstw»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego