mur pruski

Słownik języka polskiego PWN*

mur pruski «ściana o konstrukcji drewnianej wypełnionej cegłą, gruzem lub gliną»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…nieczynny.
Stary młyn wodny w Cieszyńcu był pobudowany z tzw.
muru pruskiego (Fachwerk), miał drewniane koło wodne o średnicy ok 3 metrów…

 

…i Dony. W latach 1723/24 został przebudowany, początkowo z muru pruskiego, na fundamencie z kamieni polnych, a następnie otynkowany. Do początków…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego