musical

Słownik języka polskiego PWN*

musical [wym. mjuz-ikal lub muz-ikal] «przedstawienie teatralne lub film, złożone z partii mówionych, śpiewanych i tanecznych»
• musicalowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego