nośny

Słownik języka polskiego PWN*

nośny
1. «służący do tego, żeby coś dźwigać»
2. «mogący przenosić coś z miejsca na miejsce»
3. «daleko docierający»
4. «o broni: mający duży zasięg»
5. «wyrazisty, zrozumiały»
6. zob. nieśny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego