ospały

Słownik języka polskiego PWN*

ospały
1. «odczuwający stale potrzebę snu; też: będący wyrazem czyjejś senności»
2. «pozbawiony energii, ociężały i apatyczny»
3. «powolny lub nazbyt spokojny»

• ospale • ospałość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego