poziom

Słownik języka polskiego PWN*

poziom
1. «położenie górnej płaszczyzny czegoś w stosunku do podstawy w danym miejscu»
2. «kierunek poziomy»
3. «stopień rozwoju w jakiejś dziedzinie»
4. «stopień czyjegoś wykształcenia, kultury lub czyichś możliwości umysłowych»
5. «jakość czegoś»
6. «jeden z aspektów, w jakich coś jest rozpatrywane»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego