przedmiot

Słownik języka polskiego PWN*

przedmiot
1. «rzecz, materialny element świata»
2. «jedna z nauk objęta programem nauczania w szkole lub na studiach wyższych»
3. «temat, treść, wątek czegoś»
4. «to, co lub ten, kto skupia na sobie czyjąś uwagę, podlega czyjemuś działaniu»
5. filoz. «obiekt poznania i działalności człowieka»

• przedmiocik
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…stanie się obiektem pożądania mieszczuchów?

Sztuka ludowa zawsze przenikała świat
przedmiotów codziennego użytku. Zaprojektowany przez Stanisława Witkiewicza dom Pod Jedlami dał…

 

…sztucznych.
Warto zwrócić uwagę na zjawisko relatywizacji wyników wartościowania jakości
przedmiotów, wynikające głównie ze stosowania różnych cech wartości, funkcji wartościujących oraz…

 

…w golfa. Jak widać, biznesmen też człowiek.

Marcin Bójko

Misja
przedmiotu

Projektanci mają już dość wymyślania fikuśnych mebli. Wolą robić bagażowe…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego