radełko

Słownik języka polskiego PWN*

radełko
1. «narzędzie rolnicze służące do robienia redlin; też: część robocza narzędzi, służąca do umieszczania w glebie ziarna siewnego»
2. «narzędzie w kształcie krążka, mającego ostre nacięcia na obwodzie, służące do wygniatania drobnych wgłębień na przedmiotach metalowych»
3. «ząbkowane kółko na trzonku, służące do oznaczania na płótnie lub papierze miejsc, w których mają być cięte; też: podobne narzędzie do cięcia ciasta»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…stroju (ostroga, sprzączka do pasa), narzędzi (krzemienne drapacze, gliniany przęślik, radełko do zdobienia ceramiki, szydła żelazne i kościane) po elementy uzbrojenia…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego