równość

Słownik języka polskiego PWN*

równość
1. «całkowite podobieństwo w stosunku do kogoś lub czegoś pod względem ilości, jakości, wartości, wielkości itp.»
2. «relacja między dwiema wartościami wyrażona znakiem równania (=)»
3. «brak podziału społeczeństwa ze względu na płeć, rasę czy pozycję społeczną»
4. «gładkość powierzchni czegoś»
5. «spokój, zrównoważenie»

• równościowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego