rządzić

Słownik języka polskiego PWN*

rządzić
1. «sprawować rządy w państwie»
2. «kierować kimś albo czymś»
3. «dominować nad innymi czynnikami, mieć zasadnicze znaczenie»
4. «powodować występowanie wyrazu zależnego w określonej formie fleksyjnej»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego