rzeźbić

Słownik języka polskiego PWN*

rzeźbić
1. «tworzyć rzeźby; też: pokrywać powierzchnię czegoś rzeźbami, ornamentami»
2. «przedstawiać kontury, zarysy czegoś w sposób plastyczny»
3. «o czynnikach takich jak woda, wiatr: powodować zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi»

• rzeźbiarz • rzeźbiarski • rzeźbiarsko • rzeźbiarka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego