sankcja

Słownik języka polskiego PWN*

sankcja
1. «kara za naruszenie prawa»
2. «akcja represyjna skierowana przeciwko państwu, któremu zarzuca się naruszenie przepisów prawa międzynarodowego»
3. «zatwierdzenie jakiegoś aktu przez wyższą instancję»
4. «zatwierdzenie lub uznanie czegoś przez społeczeństwo, instytucję, autorytet moralny itp.»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego