syntetyczny

 
Słownik języka polskiego PWN
syntetyczny
1. «łączący w jedną całość lub obejmujący całość z pominięciem szczegółów»
2. «będący jednolitą całością złożoną z różnych elementów»
3. «otrzymywany sztucznie w wyniku syntezy chemicznej»

• syntetycznie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego