B

Słownik języka polskiego PWN*

B I «symbol jednostki pamięci bajt»
B II «symbol pierwiastka chemicznego bor»
b I
1. «litera oznaczająca spółgłoskę b»
2. «spółgłoska dwuwargowa, dźwięczna, twarda»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: drugi»
4. «obniżony o pół tonu dźwięk h»
b II «symbol jednostki ciśnienia baria»
b III «symbol jednostki informacji bit»
B-dur «gama lub tonacja durowa»
b-moll «gama lub tonacja molowa»
witaminy B «grupa witamin biorących udział w procesach oddychania komórkowego i biosyntezy»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego