Zerach

Słownik języka polskiego PWN*

zero
1. «liczba 0»
2. «brak czegokolwiek»
3. «początkowy punkt na skali, podziałce»
4. obraźl. a. lekcew. «człowiek nieprzedstawiający sobą żadnej wartości»
zero bezwzględne, absolutne fiz. «teoretycznie najniższa możliwa temperatura, punkt zerowy na bezwzględnej skali temperatur Kelvina»
zero-jedynkowy «zapisany w systemie binarnym»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego