ubikacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

ubika•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

ubikacja «pomieszczenie, w którym można załatwić swoje potrzeby fizjologiczne»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego