nic

Wielki słownik ortograficzny PWN

nic niczego, niczemu, niczym (np. przyszedł z niczym)

Słownik języka polskiego PWN

nic I
1. «zaimek rzeczowny, sygnalizujący, zwykle wraz ze słowem nie, nieistnienie obiektu lub zdarzenia o właściwościach określonych w danym zdaniu, np. Wieczorami już nic nie czytam.»
2. «zaimek przysłowny, podkreślający, wraz ze słowem nie, że w żadnym stopniu dane zdarzenie nie miało miejsca, np. Ona nic się nie śmieje.»
nic II «rzecz lub osoba bez wartości»
nice daw. «lewa, odwrotna strona czegoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

nic
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego