akcja

Słownik języka polskiego PWN*

akcja I
1. «zorganizowane działanie podjęte w konkretnym celu»
2. «działania bojowe»
3. «ciąg następujących po sobie zdarzeń w utworze literackim lub w filmie»
4. «atak w rozgrywkach sportowych»

• akcyjny • akcyjnie • akcyjność
akcja II «papier wartościowy»
• akcyjny
akcja serca «bicie serca»
film akcji «film z maksymalnie wyeksponowaną dynamiką przebiegu zdarzeń»
jedność czasu, miejsca, akcji «trzy podstawowe zasady kompozycji dramatu klasycznego»
kontrolny pakiet akcji «liczba akcji umożliwiająca faktyczne kierowanie daną spółką akcyjną»
pakiet akcji «określona liczba akcji jakiegoś przedsiębiorstwa, przy sprzedaży stanowiąca całość»
rozwiązanie akcji «końcowy etap fabuły, w którym zarysowuje się rozstrzygnięcie konfliktu»
rozwinięcie akcji «najbardziej rozbudowana część fabuły, w której narastają zarysowane wcześniej konflikty»
zasada akcji i reakcji «trzecia zasada dynamiki Newtona»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego