fikcja

Słownik języka polskiego PWN*

fikcja
1. «coś, co jest wymyślone»
2. «coś, co istnieje tylko pozornie lub formalnie»
3. «obraz świata przedstawionego w dziele literackim»

• fikcyjny • fikcyjnie • fikcyjność
fikcja heurystyczna «konstrukcja myślowa niemająca odpowiedników w rzeczywistości»
fikcja literacka «artystyczne przekształcenie elementów świata rzeczywistego w utworze literackim»
fikcja prawna «uznanie przez normę prawną faktu, który w rzeczywistości nie istnieje, za istniejący»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego