mapa

Słownik języka polskiego PWN*

mapa
1. «obraz powierzchni jakiegoś obszaru przedstawiony na płaszczyźnie za pomocą umownych znaków i kolorów»
2. «występowanie i rozmieszczenie jakiegoś zjawiska w kraju lub na świecie»

• mapowy • mapka
mapa pogody, mapa synoptyczna «mapa, na którą nanosi się wyniki obserwacji meteorologicznych dokonanych na danym obszarze w określonym czasie»
mapa fizyczna «mapa, na której przedstawione jest ukształtowanie terenu»
mapa geologiczna «mapa przedstawiająca budowę geologiczną danego obszaru»
mapa historyczna «mapa, na której przedstawione są granice krajów w danej epoce historycznej, stosunki gospodarcze, miejsca bitew itp.»
mapa konturowa, ślepa «mapa, na której są tylko linie lądów, mórz, głównych rzek i gór, niemająca żadnych napisów»
mapa magnetyczna «mapa przedstawiająca rozkład pola magnetycznego na powierzchni Ziemi»
mapa plastyczna «trójwymiarowy, wypukły model terenu»
mapa polityczna «mapa, na której państwa lub okręgi administracyjne oznaczone są za pomocą linii odgraniczających i barw»
mapa przeglądowa «mapa przedstawiająca ogólny obraz lądów i krajów z podaniem najważniejszych obiektów»
mapa sztabowa «szczegółowa mapa wojskowa»
mapa topograficzna «szczegółowa mapa terenu»
pierworys mapy «oryginał redakcyjny mapy stanowiący podstawę do jej opracowania wydawniczego»
podziałka liniowa (mapy) «umieszczony na mapie odcinek podzielony na równe części, które odpowiadają określonym odległościom w stosunku wynikającym ze skali mapy»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego