niedziela

Słownik języka polskiego PWN*

niedziela «ostatni dzień tygodnia»
• niedzielny • niedzielnie
Niedziela Palmowa «ostatnia niedziela przed Wielkanocą»
niedziela przewodnia «pierwsza niedziela po Wielkanocy»
Wielka Niedziela «niedziela wielkanocna zamykająca Wielki Tydzień»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego