psychiczny

Słownik języka polskiego PWN*

psychiczny II pot. «mężczyzna chory psychicznie lub za takiego uważany»
• psychiczna
psychiczny I
1. «związany z procesami zachodzącymi w psychice»
2. «chory psychicznie lub sprawiający takie wrażenie»

• psychicznie
rozwój psychiczny «proces przekształcania się psychiki człowieka od chwili urodzenia do okresu dojrzałości»
choroby psychiczne «zaburzenia w psychice zakłócające stosunki z innymi ludźmi, niosące ze sobą jakieś ograniczenia lub stwarzające zagrożenie»
higiena psychiczna «postępowanie zmierzające do utrzymania lub przywrócenia zdrowia psychicznego»
konstrukcja psychiczna «ogół czyichś cech psychicznych, warunkujących mniejszą lub większą odporność na trudności i stresy»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego