taczeryzm

Słownik języka polskiego PWN*

taczeryzm, thatcheryzm «liberalna polityka ekonomiczna ograniczająca m.in. zakres ingerencji państwa w funkcjonowanie głównych gałęzi przemysłu oraz wpływ związków zawodowych»
• taczerysta, thatcherysta
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego