ubłagać

Słownik języka polskiego PWN*

ubłagaćubłagiwać
1. «błaganiem uzyskać coś, skłonić kogoś do czegoś»
2. «błagając, złagodzić czyjś gniew»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Jeżeli wszystkie niebiosa i wszystkie w nich serafiny
krzykiem tęsknoty
ubłagam, by się spełniła twa chwała,
jeżeli powiem więcej: że jesteś…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego