uniwersalizm

Słownik języka polskiego PWN*

uniwersalizm
1. «dążenie do ogarnięcia pewnej całości, do objęcia jakąś działalnością wszystkich ludzi; też: cecha tego, co obejmuje sobą całość jakichś spraw, zagadnień itp.»
2. «postawa i poglądy uznające dominację całości nad częściami, ogółu nad jednostkami itp.»

• uniwersalistyczny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego