warstwa wodonośna

Słownik języka polskiego PWN*

warstwa wodonośna «warstwa skalna, w której woda może się zatrzymać, a potem się wydostać»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…zasilane wodą artezyjską o dużej mineralizacji;
-- gdy nastąpi nieznaczne nacięcie
warstw wodonośnych na dnie jeziora, w związku z czym występuje zasilanie punktowe…

 

…stratygraficzno-litologicznym, lub też z punktu widzenia możliwości fizycznego kontaktu warstw wodonośnych z wodami jeziora. Zbiorniki o tym typie zasilania są bardzo…

 

…niewielkie dopływy.
Z hydrologicznego punktu widzenia są trzy możliwości kontaktu
warstw wodonośnych z wodami jeziora:
-- gdy pierwszy poziom wód podziemnych kontaktuje się…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego