wiązać

Słownik języka polskiego PWN*

wiązać
1. «robić węzeł, kokardę itp., przeplatając i zaciskając końce czegoś»
2. «łączyć ze sobą przedmioty za pomocą sznura, taśmy itp.»
3. «splatać coś z czymś lub wyplatać coś z czegoś»
4. «okręcać ciasno człowieka lub zwierzę sznurem, rzemieniem itp., uniemożliwiając mu poruszanie się»
5. «uwiązywać gdzieś kogoś lub coś za pomocą linki, łańcucha itp.»
6. «stanowić łącznik, więź między ludźmi, rzeczami, zjawiskami»
7. «łączyć komunikacyjnie miejscowości»
8. «łączyć ze sobą dwie różne rzeczy, dostrzegać związek między czymś a czymś lub między kimś a czymś»
9. «zobowiązywać do stosowania, zachowania lub przestrzegania czegoś»
10. «o roślinach: tworzyć pączki, owoce, główki»
11. «o substancjach: być elementem zespalającym coś z czymś»
12. «o substancjach półpłynnych: twardnieć, tężeć»
13. «przyłączać atomy lub cząsteczki tej samej lub innej substancji chemicznej»
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego