wykrystalizować się

Słownik języka polskiego PWN*

wykrystalizować sięwykrystalizowywać się
1. «przybrać postać kryształów»
2. «skonkretyzować się, ustalić się»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Stopniowo wbrew Jeżowskiemu, a za sprawą Mickiewicza i Tomasza Zana, wykrystalizowało się szersze zadanie związku: wychowanie światłego, prawego i gorliwego pokolenia obywateli…

 

…należy do najbardziej dynamicznych okresów życia pisarki. W tym czasie wykrystalizowały się jej zainteresowania artystyczne, pogłębiła szeroka znajomość literatury europejskiej, ugruntowała świadomość…

 

…powstałych do drugiej połowy ubiegłego wieku). Przypomnijmy, iż do czasu wykrystalizowania się nowoczesnej powieści, telos dawnych narracji stanowiło pouczenie i zabawianie odbiorcy…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego