że  I

 
Słownik języka polskiego PWN
że I
1. «spójnik wprowadzający zdanie podrzędne zależne od czasownika, określające przedmiot czyichś wypowiedzi, myśli, emocji, doznań lub spostrzeżeń, np. Myślę, że nie powinieneś tego robić.»
2. «spójnik wprowadzający zdanie podrzędne określające skutek scharakteryzowanego w zdaniu nadrzędnym stanu rzeczy o wysokim stopniu intensywności, np. Trząsł się tak mocno, że położyliśmy go do łóżka.»
3. «spójnik wprowadzający zdanie lub wyrażenie wtrącone, charakteryzujące wypowiedź główną lub jej fragment, np. Nasz szef odznacza się, że nazwę to wprost, dziecięcą naiwnością.»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego