la

Wielki słownik ortograficzny PWN

La (= lantan)
la (muz.) ndm
à la (w rodzaju, na sposób, jak): śpiewa à la Édith Piaf
boeuf à la mode (= sztufada) ndm
de la Roche: Mazo de la Roche ndm
Gómez de la Ser•na: Ramón Gómez de la Ser•na, Ramóna Gómeza de la Ser•ny, o Ramónie Gómezie de la Ser•nie
La Bruyère: Jean de La Bruyère, Jeana de La Bruyère’a (a. de La Bruyère), z Jeanem de La Bruyère’em (a. de La Bruyère), o Jeanie de La Bruyèrze (a. de La Bruyère) ,
La Coruña La Coruñi, La Coruñę, La Coruñą a. ndm
La Fayette: Marie Joseph de La Fayette, Marie Jose•pha de La Fayet•te’a (a. de La Fayette), z Marie Jose•phem de La Fayet•te’em (a. de La Fayette), o Marie Jose•phie (a. Josefie) de La Fayet•cie (a. de La Fayette) , , ,
La Fon•taine: Jean de La Fon•taine, Jeana de La Fon•taine’a (a. de La Fon•taine), z Jeanem de La Fon•taine’em (a. de La Fon•taine), o Jeanie de La Fon•tainie (a. de La Fon•taine) ,
La Man•cha La Man•chy, La Man•chę a. La Mancza
La Manche ndm: kanał La Manche
La Man•cza La Man•czy, La Man•czę a. La Mancha
La Paz ndm
La Pérouse Jean-François La Pérouse, Jeana-François La Pérouse’a, z Jeanem-François La Pérouse’em, o Jeanie-François La Pérousie: Cieśnina La Pérouse’a
La Plata (nizina) La Placie, La Platę: Nizina La Platy
La Plata (estuarium; miasto) La Placie, La Platę
La Repub•blica (dziennik) -iki, -ice, -icę, -icą
La Rochefoucauld: Fran•çois de La Rochefoucauld ndm
La Roja (sport., pot. reprezentacja Hiszpanii) ndm
La Scala La Scali, La Scalę
La Tène (miejscowość; archeol.) ndm; przym.: lateński
La Vallet•ta La Vallet•cie, La Vallet•tę

Słownik języka polskiego PWN

La «symbol pierwiastka chemicznego lantan»
à la [wym. a la] «wykonany tak, by przypominał kogoś lub coś, np. cielęcina à la flaczki»
à la carte [wym. a la kart] «potrawy z jadłospisu, do wyboru»
la I «wykrzyknik, zwykle powtarzany, zastępujący słowa przy śpiewaniu melodii; też: przyśpiewka w piosenkach ludowych»
la II muz. «sylabowa nazwa dźwięku a»
la belle époque [wym. la bel epok] zob. belle époque.
spécialité de la maison [wym. spesjalite de la mezą]
1. «danie, które jest specjalnością jakiegoś lokalu lub domu»
2. «coś charakterystycznego dla jakiejś osoby, twórczości jakiegoś pisarza, artysty itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

La Coruña
22.10.2003
Jak brzmi dopełniacz od nazwy hiszpańskiego miasta La Coruña: La Coruni czy La Corunii?
Michał Gniazdowski, redakcja Rozrywki
La Coruña po raz drugi
3.12.2003
Szanowny Panie,
Dziękuję za odpowiedź w kwestii formy dopełniaczowej od nazwy La Coruña. Przyznam jednak, ze jestem trochę zaskoczony brakiem aprobaty Pana Doktora (czyli, jak rozumiem, całego gremium Komisji) dla formy La Corunii, którą miałaby sankcjonować jedynie niewłaściwa wymowa [la corunja]. Czy na pewno „jedynie” i czy na pewno „niewłaściwa”? Byłby to bowiem chyba ewenement – opieram się tu na własnych spostrzeżeniach, więc być może się mylę – jeśli dopełniacz od niepolskiej nazwy geograficznej na -nia po samogłosce przybrałby końcówkę -ni zamiast -nii (na terytorium Polski sytuacja jest odwrotna: Cedyni, Krutyni, Bogatyni, Trzebini... – wyjątek od tejże reguły również nie jest mi znany). Co więcej, przecież nawet oryginalna nazwa Hiszpanii (a nie: Hiszpani) to właśnie España.
Chciałbym prosić o odniesienie się do powyższych wątpliwości.
Z poważaniem
Michał Gniazdowski – Warszawa
Odmiana nazwisk obcych z przyimkami
16.04.2018
Szanowni Państwo!
Bardzo proszę o wyjaśnienie, jak poprawnie odmienić nazwiska takich artystów, jak: Girolamo da Campagna, Guglielmo della Porta, Juan Pantoja de la Cruz, Jacopo Barozzi da Vignola, Giovanni da Bologna. Skąd czerpać wiedzę na temat odmiany nazwisk obcych z przyimkami? Słowniki zalecają, by nazwiska odmieniać, ale można w nich spotkać nazwiska z przyimkami, przy których odnotowano, że są nieodmienne... Rodzi się pytanie, dlaczego niektóre są nieodmienne.

Renata

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Le peuple français est pret décidement soutenir votre lutte pour la liberté..."

    Wspomniałem już wyżej, że informacje dostarczane przez Stiebłową nie...
  • ... Usłyszeli szybkie kroki, najpierw na schodkach, potem wewnątrz kabiny. De la Croix coś zamruczał. W drzwiach pokazał się Blumen, białą koszulę...
  • ... Chyba że postanowię inaczej.
    Żaneta wstaje z sofy. Kostium ŕ
    la Rita Hayworth uwydatnia krągłości jej bioder... Nogi ma długie, zgrabne...

Encyklopedia PWN

symbol pierwiastka chemicznego → lantanu (od łacińskiej nazwy lanthanum).
La Fontaine
[la fątẹn]
Jean de Wymowa, ur. 8 VII 1621, Château-Thierry (Szampania), zm. 13 IV 1695, Paryż,
francuski poeta i bajkopisarz.
la raison du plus fort est toujours la meilleure
[la rezą̣ dü plụ̈ for e tużụr la mejọ̈r; fr.],
racja jest zawsze po stronie silniejszego (J. de La Fontaine Wilk i jagnię).
La Chaise
[laszẹz],
La Chaize, François d’Aix de, zw. Père de la Chaise, ur. 25 VIII 1624, Aix-la-Fayette, zm. 20 I 1709, Paryż,
jezuita francuski;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego