łęk

Wielki słownik ortograficzny PWN

łęk -ku, -kiem; -ki, -ków
łęki (sport.) -ków
Łęki Małe Łęk Małych; przym.: łęcki

Słownik języka polskiego PWN

łęk
1. «przednia, czasem tylna, część siodła, wygięta do góry»
2. «siodło z przednią i tylną częścią wygiętą ku górze»
3. zob. łuk w zn. 3.
4. «półkolisty uchwyt wmontowany w kadłub konia gimnastycznego»
5. «wklęsła część fałdu, której wnętrze zbudowane jest ze skał najmłodszych, w kierunku zewnętrznym zaś występują kolejno skały coraz starsze»

• łękowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego