łuszczka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

łuszcz•ka -cz•ce, -cz•kę; -czek
Łuszczek: Józef Łuszczek, Łuszcz•ka, z Łuszcz•kiem, o Łuszcz•ku
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.

Słownik języka polskiego PWN*

łuszczka «cienka warstwa drewna w postaci taśmy»
• łuszczkowy

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego