świecki

Wielki słownik ortograficzny PWN*

świec•ki (laicki; od: Świecie, Świecie nad Osą); -c•cy (skrót: świec.)

Słownik języka polskiego PWN*

świecki I
1. «niezwiązany z religią i instytucjami kościelnymi»
2. «niebędący osobą duchowną»

• świeckość
świecki II «człowiek niebędący osobą duchowną»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego