żądać

Słownik języka polskiego PWN*

żądać «kategorycznie domagać się czegoś»
żądanie «to, czego ktoś żąda»
żądany «taki, jakiego ktoś zażądał»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego