Aborygenka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Aborygen•ka (rdzenna mieszkanka Australii) -n•ce, -n•kę; -nek
aborygen•ka (autochtonka) -n•ce, -n•kę; -nek

Słownik języka polskiego PWN*

aborygen «rdzenny mieszkaniec Australii, rzadziej innego kraju»
• aborygeński • aborygenka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego