Achilles

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Achil•les (mit. gr.) -sa, -sie: ścięgno Achillesa
Achil•les (imię) -sie; -sowie, -sów

Słownik języka polskiego PWN*

ścięgno Achillesa «ścięgno łączące mięsień łydki z kością piętową»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego