wada

Wielki słownik ortograficzny PWN

wada (usterka) -dzie, -dę; wad
wad (minerał) -du, -dzie

Słownik języka polskiego PWN

wada
1. «ujemna cecha charakteru»
2. «brak, uszkodzenie obniżające wartość jakiegoś przedmiotu, systemu»
3. «niedorozwój lub nieprawidłowa budowa jakiegoś narządu żywego organizmu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

wad

Porady językowe

Zbieg rachunku wad i zalet
20.12.2018
Dzień dobry,
która forma jest poprawna – rachunek zalet i wad zbiega do zera czy rachunek zalet i wad zbiega się do zera? Ilu zapytanych, tyle odpowiedzi, więc z problemem przybywam do językowego źródła.
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Mocne strony a zalety
25.02.2020
Czy mocne strony i zalety to to samo? Tak samo jeśli chodzi o słabe strony i wady.
zarówno..., jak...
6.03.2007
Szanowni Eksperci!
Nurtuje mnie problem, czy po wyrażeniu zarówno..., jak i należy użyć formy liczby pojedynczej, czy mnogiej. Na przykład „Zarówno lenistwo, jak i nadgorliwość jest wadą (są wadami?)”.
Proszę o rozstrzygnięcie
Aleksandra Kowal

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... odebrana jako nieobiektywna. Zdaję z tego sobie sprawę, (...) Jego największą wadą było to iż był bardzo stanowczy. Odczułem to sam będąc...
  • ... powodziom i huraganom, a przed 2000 - przeciwdziałać wszelkim chorobom i wadom genetycznym. Natomiast co piąty kotlet miał pochodzić ze sztucznych protein...
  • ... zaleca głęboką reformę amerykańskiego wywiadu
    Błąd braku wyobraźni

    To poważne
    wady w amerykańskim systemie bezpieczeństwa oraz zbyt mała wyobraźnia osób ten...

Encyklopedia PWN

w etyce i teologii moralnej: względnie trwała dyspozycja do popełniania czynów moralnie nagannych (grzechów), skłonność do zła;
wada zwrotna, wada główna,
wet. choroby lub trwałe wady zwierzęcia, których ujawnienie w okresie rękojmi uprawnia nabywcę do żądania zwrotu sumy wpłaconej za zwierzę.
wada zastawki dwudzielnej (mitralnej) serca;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego