Bibliografia

Wielki słownik ortograficzny PWN

biblio•grafia -fii, -fię

Słownik języka polskiego PWN

bibliografia
1. «uporządkowany według określonych kryteriów spis książek, druków, czasopism, artykułów oraz dokumentów»
2. «dziedzina wiedzy zajmująca się opisywaniem dokumentów bibliotecznych; też: działalność praktyczna w tym zakresie»

• bibliograficzny • bibliograficznie • bibliograf • bibliografka
bibliografia rozumowana «bibliografia, w której pozycje bibliograficzne są opatrzone notatką dotyczącą treści dzieła»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

bibliografia
22.07.2002
Szanowni Państwo,
moje pytanie związane jest z zamieszczaniem informacji bibliograficznych pod tekstem – czy istnieje jakiś nowy sposób na zamieszczenie pod tekstem następującej informacji: „Gazeta Wyborcza 2002 nr 10”? Czy jest to zapis poprawny, czy też wymagany jest przecinek po tytule gazety lub po roczniku? A co z miesiącem – czy można zapisać tak: „Gazeta Wyborcza marzec 2002 nr 10” lub „Życie 20-21 IV 2002” (jeśli nie znamy numeru czasopisma)? I ostatnia wątpliwość: czy tytuł gazety musi być wzięty w cudzysłów, czy też wystarczy zapisać go kursywą?
Serdecznie dziękuję
Izabela Kraśnicka-Wilk
bibliografia załącznikowa
17.03.2008
Spotkałam się z wieloma formami zapisu opisu bibliograficznego, nie bardzo wiem, która jest poprawna:
1. Lewis C. S., Opowieści z Narni, przeł. A. Polkowski, wyd. 1, t. 1 i 2, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1991. ISBN 83-211-1463-6.
2. Lewis C. S.: Opowieści z Narni. T. 1 i 2. Instytut Wydawniczy Pax 1991. ISBN 83-211-1463-6.
3. Lewis C. S. Opowieści z Narni. Wyd. 1. T. 1 i 2. Instytut Wydawniczy Pax. Warszawa. 1991. ISBN 83-211-1463-6.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
literatura a bibliografia
16.10.2008
Szanowni Państwo!
Proszę o wyjaśnienie różnicy pomiędzy literaturą a bibliografią. Czy dobrze rozumiem, że bibliografia obejmuje tylko pozycje cytowane w pracy, a literatura nie? Będę wdzięczna za odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie
Agnieszka

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... mniej nagłaśniane, ale bardziej wiarygodne. W ostatnich miesiącach ukazała się "Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za lata 1945-1995". Z...
  • ... materiału kartograficznego skłoniło uczestników do wysunięcia bardzo cennej sugestii sporządzenia bibliografii map użytkowania ziemi i założenia ich archiwum. zadania tego podjął...
  • ... satyryczne (łącznie 28%).
    Według obliczeń Marka Jastrzębskiego, który w swojej
    bibliografii uwzględnił druki zwarte wydane od 13 XII 1981 do 31...

Encyklopedia PWN

dziedzina wiedzy i działalności prakt. obejmująca zasady opisywania dokumentów w celu ich identyfikacji (zasady opisu bibliograficznego) oraz problemy tworzenia i użytkowania zbiorów informacji bibliograficznej;
bibliografia
[gr. biblíon ‘książka’, gráphō ‘piszę’],
Uporządkowany zbiór danych o dokumentach dobranych wg określonych kryteriów, którego celem jest informowanie o istnieniu tych dokumentów, w zasadzie bez względu na miejsce ich przechowywania, i który jako minimum zawiera dane bibliograficzne umożliwiające identyfikację poszczególnych dokumentów; zbiór informacji bibliograficznej.
spisy dokumentów muzycznych (piśmienniczych, dźwiękowych i ikonograficznych), uporządkowane wg ustalonej metody układu, sporządzane dla celów informacyjnych.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego