Bryg

Wielki słownik ortograficzny PWN

bryg -gu, -giem; -gów

Słownik języka polskiego PWN

bryg «żaglowiec dwumasztowy używany dawniej jako statek handlowy i wojenny»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

kolejność tytułów
3.03.2009
Szanowni Państwo,
Nasza instytucja rozpoczyna starania o nadanie imienia niedawno zmarłej prof. Elżbiety Zawackiej. Pani profesor była jednocześnie generałem brygady i z tej działalności jest powszechnie znana. My natomiast jako Biblioteka Pedagogiczna chcielibyśmy podkreślić jej działalność dydaktyczną – posiadała również tytuł profesora. Jak będzie poprawnie?
– gen. bryg. prof. Elżbieta Zawacka
– prof. gen. bryg. Elżbieta Zawacka
Z poważaniem
I. Milewska
Skrótowce oznaczające jednostki organizacyjne sił zbrojnych
22.11.2015
Bardzo proszę o poradę w sprawie skrótów nazw oddziałów wojskowych.
Czy dla nazwy 2. Dywizja Piechoty Legionów Armii Krajowej prawidłowy będzie zapis 2. DPLeg. AK?
Czy dla nazwy 3. Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej prawidłowy będzie zapis 3. ppleg. AK?
Czy dla nazwy 72. Pułk Piechoty Armii Krajowej prawidłowy będzie zapis 72. pp AK?
Bardzo proszę o rozstrzygnięcie moich wątpliwości i wskazanie prawidłowych form skrótów.

Ciekawostki

BRYG, BRYK
Bryg, z angielskiego brig, skrótu od brigantine, to statek żaglowy. Bryk, z niemieckiego Brücke ‛most’, to podręcznik zawierający streszczenia lektur, rozwiązania zadań, tłumaczenia tekstów szkolnych i inne pomoce dla leniwych lub mało zdolnych uczniów.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Przyjechał Komendant Główny PSP nadbryg. Zbigniew Meres, jego zastępca st. bryg. Marek Jasiński, Komendant Wojewódzki PSP bryg. Kazimierz Krzowski, Komendant Miejski...
  • ... rowów przeciwczołgowych i budowę zapór. Dowództwo obrony miasta objął gen. bryg. w st. spocz. Wacław Przeździecki.
    Niespodziewany atak sowiecki nastąpił o...
  • ... gen. F. Sławoj-Składkowskiego na stanowisku II wiceministra MSWojsk., gen. bryg. inż. A. Litwinowicza, którego ocenę roli kapitału francuskiego w PZO...

Encyklopedia PWN

bryg
[ang. < wł.],
typ 2-masztowego żaglowca;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!