Chrzest

Wielki słownik ortograficzny PWN*

chrzest chrztu, chrzcie; chrztów: chrzest święty a. chrzest św. (sakrament; uroczystość)

Słownik języka polskiego PWN*

chrzest
1. «sakrament, którego celem jest zmazanie grzechu pierworodnego przez symboliczne polanie wodą lub zanurzenie w wodzie; też: związany z nim obrządek nadania imienia oraz przyjęcia chrzczonego do wspólnoty chrześcijańskiej»
2. «uroczystość oddania jakiegoś obiektu do użytku związana z nadaniem mu imienia»
3. «uczestniczenie po raz pierwszy w jakiejś akcji»

• chrzestny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego