Danaidy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Danaidy (mit.) -id
danaida (techn.) -idzie, -idę; -id
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego