Dumasowski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Dumasow•ski (czyj?); -scy
dumasow•ski (jaki?)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego