Encyklopedia

Wielki słownik ortograficzny PWN

en•cyklopedia -dii, -dię; -dii (skrót: encykl.): Encyklopedia popularna PWN, Wielka encyklopedia PWN
człowiek en•cyklopedia człowieka en•cyklopedii, z człowiekiem en•cyklopedią

Słownik języka polskiego PWN

encyklopedia
1. «dzieło obejmujące wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy lub z jednej dyscypliny, ułożone alfabetycznie lub tematycznie»
2. «zbiór wiadomości z zakresu danej dyscypliny nauki lub z różnych dziedzin»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Encyklopedia Britannica
16.06.2014
Jak powinniśmy odmieniać tytuł Encyklopedia Britannica?
Siwa czy Śiwa? Gudżarati czy gudźarati?
3.02.2003
Jak po polsku należy pisać imię jednego z najważniejszych bogów hinduskiego panteonu – Siwa czy Śiwa? Encyklopedia PWN podaje 2 wersje, skłaniając się ku postaci Śiwa, natomiast słownik ortograficzny PWN notuje tylko formę Siwa. Podobne rozbieżności są w przypadku innych wyrazów pochodzących z sanskrytu:
- język gudżarati (słownik), gudźarati (encyklopedia)
- ind. opowieści o poprzednich wcieleniach Buddy to wg słownika dżataki, a wg encyklopedii – dźataki
- słownik notuje wyraz jadżnia, w encyklopedii jednak ma on formę jadźna.
Jeżeli Encyklopedia PWN akceptuje dość „niepolskie” zbitki dźa, ńa, śi, ća itp, to czemu nie akceptuje ich słownik ortograficzny, zamieniając je na dża, nia, si?
szeregowanie alfabetyczne kwestią umowy
28.06.2013
W Edycji tekstów zaleca się, aby nazwiska z przedrostkami M'-, Mc- i Mac- szeregować tak, jakby były zbudowane z przedrostka Mac- i właściwego nazwiska (s. 370). Czy nie uważają Państwo jednak, że z punktu widzenia przeciętnego użytkownika słowników i encyklopedii, który nie musi przecież wiedzieć, iż McDonald powinien stać przed Macmillanem, owa reguła jest niepraktyczna? Notabene słowniki i encyklopedie PWN nie respektują tej zasady.

Ciekawostki

ENCYKLOPEDIA
Encyklopedia to słowo pochodzenia greckiego, jego znaczenie etymologiczne to ‛edukacja ogólnokształcąca’.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... na obiad, gdy przyjechał do jej domu, czerninę". (Zygmunt Gloger "Encyklopedia staropolska"). To właśnie czernina była ową czarną polewką, którą postawiono...
  • ... bądź złotych tytułach. Kilkanaście ksiąg czarnych, jak przystało na dziewiętnastowieczne encyklopedie.
    Nie dokończył Hans lustracji. Bibliotekę wypełnił aromat, niemalże aura kawiarni...
  • ... jej prawdziwego zadowolenia i zaspokojenia" - pisze dr Ruth Westheimer w "Encyklopedii seksu" (wydawnictwo al fine, Warszawa 1998).
    - Cykl wygląda następująco: poszukiwanie...

Encyklopedia PWN

encyklopedia
[gr. egkýklios ‘tworzący krąg’, ‘całkowity’, paideía ‘wykształcenie’],
wydawnictwo informacyjne zawierające zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy (encyklopedia ogólna, uniwersalna, powszechna) lub jednej dziedziny, dotyczące jednej epoki, jednego terytorium itp. (encyklopedia specjalistyczna, tematyczna), w układzie alfabetycznym lub rzeczowym — w wersji książkowej i/lub elektronicznej.
Wielka encyklopedia francuska, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers [‘encyklopedia albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł’],
największe kulturalne przedsięwzięcie epoki oświecenia, wydane 1751–80 we Francji;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego