Encyklopedia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

en•cyklopedia -dii, -dię; -dii (skrót: encykl.): Encyklopedia popularna PWN, Wielka encyklopedia PWN
człowiek en•cyklopedia człowieka en•cyklopedii, z człowiekiem en•cyklopedią

Słownik języka polskiego PWN*

encyklopedia
1. «dzieło obejmujące wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy lub z jednej dyscypliny, ułożone alfabetycznie lub tematycznie»
2. «zbiór wiadomości z zakresu danej dyscypliny nauki lub z różnych dziedzin»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego