erudyta

Wielki słownik ortograficzny PWN

erudyta -ycie, -ytę; -yci, -ytów

Słownik języka polskiego PWN

erudycja «wszechstronna wiedza książkowa»
• erudycyjny • erudycyjnie • erudycyjność • erudyta • erudytka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

nowa doradca?
26.09.2007
Znam http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=539, a mimo to czuję dyskomfort, czytając, że pani N.R. jest nową doradcą prezydenta. Wolałbym nowym doracą albo nową doradczynią. Gdyby konsekwentnie stosować to podejście, należałoby o mężczyznach mówić dobry niańka, dobry gosposia. Czy decydując się na formę męską (jak sędzia, doradca – a więc rezygnacja z f. ż. ma tu analogię), o kobiecie powiemy świetna erudyta, zręczna akrobata, fajna Azjata?
celebryt
21.03.2009
Cytat z jakiegoś felietonu: „Celebryt – kolejny potworek językowy pojawiający się w mediach”. Czy rzeczywiście jest to potworek, czy przeciwnie – zgrabnie zaadaptowane, potrzebne słowo? Pisząc „potrzebne”, mam na myśli to, że nie istnieje inne polskie słowo na nazwanie tego samego. Ale może istnieje? Jak Szanowna Poradnia ocenia celebryta i celebrytkę?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... gdzie znajdziesz świetny wybór przepisów na natchnienie.
  Była 14.46.
  -
  Erudyci, co? - zwrócił się do mnie mój Opiekun Cielesny. - Ale ty...
 • ... świat. Otacza go aura. Pozbawiony zasad, piastuje własne zasady. To erudyta i łgarz. Wolny człowiek w zniewolonym świecie. Niebieski ptak płacący...
 • ... teorie w europarlamencie.
  - Szkoda - wzdycha Ewa. - Będzie mi brakować takiego
  erudyty.

  Masz jeszcze dwa dni na wybór funduszu
  Osoby, które rozpoczęły...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego