Gotha

Wielki słownik ortograficzny PWN

Go•tha Gocie, Go•thę; przym.: gotajski a. Gota

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego