Hauptmann

Wielki słownik ortograficzny PWN

Haupt•mann: Ger•hart Haupt•mann, Ger•harta Haupt•man•na, o Ger•har•cie Haupt•man•nie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego