Heniek

Wielki słownik ortograficzny PWN

Heniek Heń•kiem; Heńkowie, Heń•ków

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego